Georgia Ruth

Georgia Ruth

Advanced Tickets - £15

Concession/OAP Tickets - £13

Mae Clwb Ifor Bach yn hapus iawn i fod yn trefnu taith yr artist Georgia Ruth yn mis Mai a Mehefin eleni yn rhai o leoliadau gorau Cymru. Mi fydd Georgia yn teithio ei albym Mai cafodd ei rhyddhau yn 2020 - cafodd yr albym yma ddim ei berfformio’n fyw oherwydd y pandemig. Dyma cyfle arbennig i glywed y campwaith hwn yn fyw ar ôl i’r albym fod yn gysur i gymaint o bobl yn ystod misoedd hir y clo mawr. Yn ychwanegol i berfformio’r albym, mi fydd Georgia Ruth yn rhyddhau EP newydd, Kingfisher ac yn perfformio traciau o’r cyfanwaith yma yn rhan o’r sioeau byw. Dyma gyfle i weld un o artistiaid mwyaf creadigol Cymru, gyda hanes o berfformiadau a chaneuon syfrdanol - peidiwch â cholli’r cyfle i’w gweld hi a’i band yn fyw.

Clwb Ifor Bach is very happy to be arranging the artist, Georgia Ruth's tour in May and June this year in some of the best venues in Wales. Georgia will be touring her album Mai, that was released in 2020 - this album was not performed live due to the pandemic. This is a great opportunity to hear this masterpiece live, as this album was such a comfort to so many people during the long months of the first lockdown. In addition to performing the album, Georgia Ruth will be releasing her new EP, Kingfisher and performing tracks of this work as part of the live shows. This is a chance to see one of Wales' most creative artists, with a history of stunning performances and songs - don't miss the chance to see her and her band live.